People

Youyi Bi (毕尤一) – Ph.D., Assistant Professor, Director of the DIDIS Lab

 

 • Postdoctoral Fellow, Mechanical Engineering, Northwestern University
 • Ph.D., Mechanical Engineering, Purdue University
 • M.S., Aerospace Manufacturing Engineering, Beihang University
 • B.S., Mechanical Engineering, Beihang University

 

Bohan Feng (冯波瀚) – Ph.D. Student

 

 • Research Area: Multi-agent Systems, Reinforcement Learning
 • B.S., Computer Science and Technology , Dalian University of Technology, 2020

 

Qi Zhou (周琦) – Ph.D. Student

 

 • Research Area: Mechanical Design, Mechatronics system, Computer Vision
 • B.S., Mechanical and Electronic Engineering, Shandong University, 2021

 

Shuo Liu (刘硕) – Ph.D. Student

 

 • Research Area: Multi-agent Systems, Smart Manufacturing
 • B.S., Aircraft Control and Information Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,2022

 

Lingjia Zhang (张令佳) – Ph.D. Student

 • Research Area:  Design for Market Systems, Statistical Learning
 • B.S., Mathematics and Statistics, Huazhong University of Science and Technology, 2023

 

Jiangshan Liu (刘江山) – Postdoctoral Fellow

 • Research Area: Intelligent Manufacturing, IIOT optimization, Artificial Intelligence for Operations
 • Ph.D., Mechanical Engineering, Tongji University,2020

 

Aoxiang Cheng (程翱翔) – M.S. Student

 • Research Area: Data Ming, Statistical Learning
 • B.S., Material Processing and Control Engineering, Huazhong University of Science and Technology, 2020

 

Jiawen Xu (许佳文)- M.S. Student

 • Research Area: Agent-based Modeling, Inverse Reinforcement Learning
 • B.S., Computer and Electrical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, 2021

 

Mengyuan Shen (沈梦圆) – M.S. Student

 • Research Area: Data Mining, Product Optimal Design, Graph Computing
 • B.S., Mechanical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, 2021

 

Boyan Li (厉柏延) – M.S. Student

 • Research Area: Robot Motion Planning, Computer Vision
 • B.S., Mechanical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, 2023

 

Undergraduate Students

 • Jiaming Kang, Yilin Zhang, Zidong Huang, Bole Yi (Fall 2021)
 • Aowei Zhao, Shibo Wang, Shaochen Han, Xiangjie Li, Zheng Gu (Summer 2021)
 • Minliang Shen, Hao Liu (Spring 2021)
 • Mengyuan Shen, Xinyi Yang, Yuqing Zhang, Zongyuan Wu, Xuanjin Jin, Yichen Wei, Zining Wang, Yangyang Wang (Fall 2020)
 • Xingyu Su, Zhenhao Gu, Xinyi Ye (Summer 2020)